دانشکده

بازدید دانشجویان دانشگاه شریف از محل کارخانه

شرکت مهرآفرید سازه با تکیه بر ارزش های خود درراستای بستر سازی آموزشی برای تمامی متقاضیان محترم، همکاری نزدیکی را با دانشگاه شریف آغاز نموده است که طی این طرح دانشجویان علاقه مند می توانند با فضای حقیقی صنعت تعامل بیشتری برقرار کنند.

یکی از معضلات موجود در فضای آموزشی کشور عزیزمان ایران، عدم وجود ارتباط کافی با فضای حقیقی شغل افراد می باشد. حتما شماهم این جمله را از بسیاری از شاغلان شنیده اید که از مطالبی که در دانشگاه خوانده ام در کار استفاده ای نکرده ام. اما در حقیقت این جمله اساس درستی ندارد و این احساس سطحی، تنها به علت شکاف عمیق بین مرحله ی آموزش و مرحله ی عمل می باشد. از آنجایی که محتوای آموزشی و علمی زمانی به بار می نشیند که در عمل وکاربرد نمود شود، لذا تمامی ارکان ها و سازمان ها وظیفه دارند که تاحد توان به ایجاد بستر مناسب برای ارتباط بین دانشگاه و مشاغل کمک کنند. درواقع کمک به ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت، کمک به ایجاد زیرساختی مناسب برای آینده ی نیروهای متخصص خواهد بود. ما با همکاری با دانشگاه های فعال در این طرح همگانی برآنیم که دانشجویان توانمندمان را با انگیزه ای دو چندان در عرصه ی صنعت وارد کرده و به آن ها مجالی برای یافتن استعداد های واقعی خود بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *