در راستای کمک به ایجاد بستری مناسب جهت اشتغال فراگیر ، عملیات نصب و اجرای نیروگاه های خورشیدی با بهره گیری از ظرفیت های بومی هر استان و تحت نظارت کامل عوامل مهندسی این شرکت صورت می پذیرد. این مهم نیازمند اشراف کامل بر پیمانکاران و پتانسیل بومی مناطق احداث می باشد که خوشبختانه شرکت مهرآفرین سازه سولار به واسطه ی جایگاه شناخته شده به عنوان تولید کننده و روابط تنگاتنگ با فعالان این صنعت از این موضوع بهره مند می باشد.

سوابق مشاور مهندسی

سوابق مشاور مهندسی

نصب و اجرا و راه اندازی و اتصال به شبکه نیروگاه یک مگاواتی سن سن کاشان
نصب و اجرا و راه اندازی نیروگاه 10 کیلو وات متصل به شبکه در سفارت ایتالیا
نصب و اجرا و راه اندازی 7 نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی ورامین
نصب و اجرا و راه اندازی و اتصال به شبکه سامانه ۳۵ کیلو واتی شهرداری کرج
نصب و اجرا و راه اندازی و اتصال به شبکه سامانه های ۵ کیلو واتی کمیته امداد استانهای مختلف کشور از جمله تهران ، قم،قزوین، سمنان، فارس ، کرمان ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، اصفهان ، کردستان ، لرستان ، کرمانشاه و …
نصب و اجرا و راه اندازی و اتصال به شبکه تعدادی سامانه ۲۰ کیلوواتی دماوند
نصب و اجرا و راه اندازی نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی راور کرمان