با بهره گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، از زمان درخواست متقاضی جهت اخذ مجوزها تا زمان عقد قرارداد خرید تضمینی (PPA)، پکیج جامعی از خدمات شامل تهیه پروپوزال و طرح های توجیهی، طرح اتصال به شبکه، طرح زیست محیطی، طراحی و مهندسی پست ها و سیستم های کنترلی مزارع خورشیدی، بهینه سازی ایستگاه ها، تهیه برنامه زمانبندی، انتخاب نوع محصولات و نهایتا طراحی سایت، به مشتریان و کارفرمایان گرامی ارائه می گردد.

سوابق مشاور مهندسی

مشاوره و طراحی نیروگاه 30 مگاواتی یزد
مشاوره و طراحی نیروگاه 30 مگاواتی قم
مشاوره و طراحی نیروگاه 10 مگاواتی کاشان
مشاوره و طراحی نیروگاه 7 مگاواتی کوهدشت لرستان
مشاورو طراحی نیروگاه سه مگاواتی شهر رودبار وقصران (دربند سر)
مشاوره و طراحی نیروگاه 30 مگاواتی کرمان
مشاوره و طراحی نیروگاه 2 مگاواتی شرکت مپنا کهک تاکستان
مشاوره و طراحی نیروگاه 1 مگاواتی سن سن کاشان
مشاوره و طراحی مکانیکال و الکتریکال پروژه 200 کیلوواتی
واقع در بردسیر کرمان
مشاوره و طراحی نیروگاه 100 کیلوواتی راور کرمان
SITE DEVELOPپروژه های پتانسیل سنجی نیروگاه بادی
به ظرفیت 200 مگاوات ، کارفرما : شرکتEAB