اطلاعات فنی طراحی:

RM-ECO+2ST مدل سازه:
ویژگی بارز این طرح : در این طرح ارتفاع سازه ردیف پشت به منظور اجتناب از ایجاد سایه ردیف جلو افزایش داده شده و در نتیجه فضای اشغال شده مشابه سازه طرح دو طبقه خواهد ولی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و نصب آن بسیار راحتتر خواهد بود .
کاربرد: سطح پشت بام مسطح
سرعت باد مفروض در طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
باربرف مبنا: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: یک طبقه عمودی( ردیف عقب با افزایش ارتفاع برای استفاده بهینه از فضا)
تعداد پنل ها: آرایه ی افزایشی بدون محدودیت
زاویه: قابلیت ساخت مطابق با منطقه جغرافیایی
روش نصب: استفاده از بلوک شهری و اتصال با پیچ و مهره به پای ستون

ویژگی های طرح:

– استفاده از متریال آلومینیوم که سبک بودن آن موجب سهولت در جابجایی و نصب میشود. همچنین اطمینان از عدم زنگ زدگی و زیبایی بصورت توام خواهد بود .
– عملیات نصب در مقایسه با سایر طرحهای موجود بسیار ساده بوده و در کمترین زمان قابل انجام است . استفاده از بلوک شهری جهت ایجاد گیرداری مناسب ( اتصال با دو پیچ ) و سهولت نصب پایه ها به آن از جمله دیگر مزایای آن می¬باشد.
– کاهش هزینه چشمگیر سازه و همچنین کاهش هزینه نصب و به لحاظ اقتصادی توجیه مناسب داشته و هزینه تمام شده رقابتی می¬باشد.
– باتوجه به عدم استحکام مناسب سقف برای تحمل بارهای متمرکز در بسیاری از مناطق ، ضروریست که بارهای وارد بر سقف به نحو مناسبی توزیع شود که در این طرح به موضوع فوق توجه ویژه شده است و توزیع بار پایه¬ها و سازه به نحو مناسبی انجام شده است .
– به عنوان مثال عددی در طرح با 13 پنل بارهای وارده از ترکیبات بار مختلف در 16 نقطه مجزا وارد می¬شود.
– سهولت دسترسی به پنلها به منظور تمیز کردن آنها
– پروژه¬های کیلوواتی در اکثر موارد با تعداد پنل فرد می-باشد که درصورت دوطبقه بودن ، بارهای نامتقارن به سازه وارد میشود که بسیار نامطلوب می¬باشد و در طرح اراءه شده این مشکل وجود نخواهدداشت .

ترتیب و سهولت نصب :

– بوم ( بازوی مورب ) با دو پیچ به سر پایه ها متصل میشود و مهار قاب با یک پیچ به انتهای ستون عقب و با پیچ مشترک به همراه بوم به سر پایه جلو متصل میشود.

– اتصال ریل به بوم ( بازوی مورب ) مطابق تصویر خواهد بود . گل پیچ داخل شیار ریل قرارگرفته و واشر مستطیلی بصورت عرضی وارد شیار میشود و با چرخش 90 درجه در جای خود محکم میشود و نیروی لازم جهت عدم چرخش واشر توسط فنر تامین میگردد. پیچ از سوراخ روی بوم رد شده و از داخل مقطع باز بوم با مهره سفت و محکم میگردد.

– فنر زیر بست پنل که به منظور سهولت در نصب و برای بالا نگهداشتن بست پنل مورد استفاده قرار میگیرد

– عکس واقعی نحوه اتصال قطعات بست پنل

اتصال بوم به سر ستون و مهار مابین قابها

نمونه پروژه های اجرا شده: