استراکچر خورشیدی: -ورق سینوسی -سوله رو به جنوب -بدون بهبود زاویه (تیلت) -پنل عمودی

اطلاعات فنی طراحی:

مدل سازه: سازه مستقر روی سقف سوله یا شیروانی با شیب منطبق بر شیب سازه موجود با پوشش ورق سینوسی
کاربرد: برای سقف با پوشش ورق سینوسی و رو به جنوب -ریلهای کوتاه به تکیه گاه متصل و پنلها روی آن نصب میشود
حداکثر سرعت باد طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
حداکثرباربرف: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: عمودی
تعداد پنل ها: آرایه ی افزایشی بدون محدودیت
زاویه: منطبق با شیب سقف سوله یا شیروانی
روش نصب: اتصال به ورق سینوسی و پرلین زیرین توسط پیچ سرمته – برای پنل 550W سه تکیه گاه و برای پنلهای با طول
کمتر دو تکیه¬گاه نصب می¬شود.

قابلیتهای ویژه این محصول:

1. باتوجه به صرفه اقتصادی سازه خورشیدی و سهولت نصب درنظر گرفته شده ، در مدت طول عمر سیستم خورشیدی، نسبت به زاویه ایده¬آل تا حدودی افت راندمان وجود خواهد داشت .
2. استراکچر بسیار سبک جهت نصب برروی شیروانی های ضعیف.
3. نصب فوق العاده راحت که موجب صرفه جویی در هزینه های نصب خواهد شد چراکه سازه خورشیدی منطبق بر سقف خواهد بود و نیاز به دقتهای ویژه جهت ایجاد سازه با یک شیب خاص نیست .
4. با بررسی انجام شده در نرم افزارهای تعیین توان خروجی، اقتصادی ترین طرح خواهد بود ( بسته به موقعیت سازه و شیب سقف سازه موجود )
5. با طرح اراءه شده قطعات Ω شکل روی ورق سینوسی قرار گرفته و با حداقل دو پیچ سرمته در هر سمت آن به ورق رویه سینوسی و پرلین ( Z ) متصل میشود .
6. در طرح پنل عمودی فاصله نشیمن های Ω شکل از هم در راستای شیب برابر فاصله پرلین ها می¬باشد ( که عمده موارد حدود 1 متر می¬باشد) . بنابراین برای پنلهای با طول حداکثر 2 متر ، ایجاد 2 خط تکیه¬گاه Ω شکل کفایت میکند و برای پنلهای بلندتر ( 550W) میبایست سه خط تکیه¬گاه ایجاد گردد. ) عکس کلی)
7. زیبایی منحصر به فرد.
8. طرح مطابق با استاندارد های روز دنیا