استراکچر خورشیدی: -ورق سینوسی -رو به جنوب -بدون بهبود زاویه (تیلت) -پنل افقی

اطلاعات فنی طراحی:

مدل سازه: سازه مستقر روی سقف سوله یا شیروانی با شیب منطبق بر شیب سازه موجود
کاربرد: در سقفهای با ورق سینوسی که باتوجه به سایز پنل و ابعاد سوله، پنل افقی نصب میشود.
حداکثر سرعت باد طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
حداکثرباربرف: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: افقی
تعداد پنل ها: آرایه ی افزایشی بدون محدودیت
زاویه: منطبق با شیب سقف سوله یا شیروانی
روش نصب: اتصال به ورق سینوسی و پرلین زیرین توسط پیچ سرمته

قابلیتهای ویژه این محصول:

1- باتوجه به صرفه اقتصادی سازه خورشیدی و سهولت نصب درنظر گرفته شده ، در مدت طول عمر سیستم خورشیدی، نسبت به زاویه ایده¬آل تا حدودی افت راندمان وجود خواهد داشت .
2- استراکچر بسیار سبک جهت نصب برروی شیروانی های ضعیف.
3-نصب فوق العاده راحت که موجب صرفه جویی در هزینه های نصب خواهد شد چراکه سازه خورشیدی منطبق بر سقف خواهد بود و نیاز به دقتهای ویژه جهت ایجاد سازه با یک شیب خاص نیست .
4- با بررسی انجام شده در نرم افزارهای تعیین توان خروجی، اقتصادی ترین طرح خواهد بود ( بسته به موقعیت سازه و شیب سقف سازه موجود )
5- با طرح اراءه شده قطعات Ω شکل روی ورق سینوسی قرار گرفته و با حداقل دو پیچ سرمته در هر سمت آن به ورق رویه سینوسی و پرلین ( Z ) متصل میشود .
6- در طرح پنل افقی از ریل سراسری استفاده میشود و فاصله ریلها ( باتوجه به عمود بودن آنها به پرلین ) به دلخواه و متناسب با پنل تنظیم می¬گردد. ( بخش پایین عکس کلی )
7- زیبایی منحصر به فرد.
8- طرح مطابق با استاندارد های روز دنیا