استراکچر خورشیدی: -ساندویچ پانل یا ورق سینوسی -سوله رو به شرق یا غرب -با بهبود زاویه (تیلت) -پنل افقی

  • سازه نوینی کهنه تنها مشکلشیبشرقی-غربیسوله بلکه زاویه تیلت را نیز اصالح و بهینه کرده به نحوی که با صرف هزینه مقرون به صرفه، استفاده از هردو شیب به سمت شرق یا غرب سوله امکان پذیر میشود .

اطلاعات فنی طراحی:

مدل سازه: سازه مستقر روی سقف سوله یا شیروانی با شیب سقف رو به شرق و یا غرب EWS
کاربرد: در سقف سوله با جهت رو به شرق یا غرب با ورق سینوسی یا ساندویچ پنل و بهبود زاویه
تیلت برای ایجاد صرفه اقتصادی و بازگشت سریعتر سرمایه
حداکثر سرعت باد طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
حداکثرباربرف: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: افقی
تعداد پنل ها: آرایه ی افزایشی با محدودیت طول هر شیب
زاویه: مطابق با منطقه جغرافیایی
روش نصب: اتصال به ورق سینوسی یا ساندویچ پانل و پرلین زیرین توسط پیچ سرمته

قابلیتهای ویژه این محصول:

1- افزایش راندمان تولیدی پانلها با توجه به افزایش زاویه رو به جنوب روی سقف شیبدار رو به شرق یا غرب .
2- استراکچر بسیار سبک جهت نصب برروی شیروانی های ضعیف.
3- نصب سریع وآسان که موجب صرفه جویی در هزینه های نصب خواهد شد و تا حدودی قابلیت رگلاژ سازه وجود دارد
4- با بررسی انجام شده در نرم افزارهای تعیین توان خروجی، اقتصادی ترین طرح برای شیب های شرقی – غربی میباشد.
5- با طرح اراءه شده پایه¬ها¬ی بلند (پایه¬های پشت) همواره عمود بر سطح افقی زمین خواهند بود و بارهای ثقلی و برف به نحو ایده¬آل و بدون ایجاد لنگرهای اضافی به سازه، تحمل خواهند شد.
6- طرح مطابق با استاندارد های روز دنیا
7- زیبایی منحصر به فرد.