استراکچر خورشیدی: -ساندویچ پانل -سوله رو به جنوب -با بهبود زاویه (تیلت) -پنل عمودی

اطلاعات فنی طراحی:

مدل سازه: سازه مستقر روی سقف سوله یا شیروانی با پوشش ساندویچ پنل رو به جنوب با بهبود شیب سمت جنوب
کاربرد: در سقف سوله با ورق ساندویچ پنل و رو به جنوب و بهبود زاویه جهت افزایش راندمان با ریل سراسری
حداکثر سرعت باد طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
حداکثرباربرف: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: عمودی
تعداد پنل ها: آرایه ی افزایشی بدون محدودیت
زاویه: زاویه بهبود داده شده شیب رو به جنوب با توجه به منطقه جغرافیایی
روش نصب: اتصال به ورق ساندویچ پنل و پرلین زیرین توسط پیچ سرمته

قابلیتهای ویژه این محصول:

1- با توجه به ایجاد شیب مناسب به سمت جنوب از حداکثر توان تولید پانلها استفاده خواهد شد.
2- استراکچر بسیار سبک جهت نصب برروی شیروانی های با پوشش ساندویچ پنل یا ورق سینوسی .
3- طرح مطابق با استاندارد های روز دنیا
4- نصب فوق العاده راحت که موجب صرفه جویی در هزینه های نصب خواهد شد .
5- با بررسی انجام شده در نرم افزارهای تعیین توان خروجی، اقتصادی ترین طرح خواهد بود ( بسته به موقعیت سازه و شیب سقف سازه موجود )
6- با طرح اراءه شده قطعات سازه خمکاری شده در موقعیت پرلین ها (مقاطع Z ) سقف قرار گرفته و با حداقل دو پیچ سرمته در هر سمت آن به ورق ساندویچ پنل یا ورق سینوسی، ( ساندویچ پانل ) و پروفیل Z متصل میشود
7- زیبایی منحصر به فرد.
8- نظر به سوراخکاری ورق ساندویچ پنل روی قله ها آب بندی سقف به شکل مطلوبی برقرار خواهد ماند.
9- در این طرح با توجه به جهت پنلها که بصورت عمودی مستقر میشوند انواع پنلها با طول و ابعاد مختلف قابل مونتاژ بوده و از این بابت محدودیتی وجود ندارد.
10- باتوجه به ویژگیها، این طرح فقط برای یک شیب سوله ( رو به جنوب) قابل اراءه است لذا ظرفیت مساحت سقف قابل استفاده سوله برای ایجاد طرح فوق 50٪ خواهد بود و شیب رو به شمال قابلیت تولید نخواهد داشت.