استراکچر خورشیدی: -ساندویچ پانل -رو به جنوب -بدون بهبود زاویه (تیلت) -پنل افقی یا عمودی

اطلاعات فنی طراحی:

مدل سازه: سازه مستقر روی سقف سوله یا شیروانی و منطبق بر شیب سازه موجود
کاربرد: روی سوله با پوشش ساندویچ پانل با مقطع یکنواخت و نصب بصورت افقی یا عمودی با ریل سراسری
حداکثر سرعت باد طراحی: تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
حداکثرباربرف: تا 1.4 کیلونیوتن بر متر مربع
نوع: استراکچر ثابت
جهت پنل: افقی یا عمودی
تعداد پنل ها: آرایه¬ی افزایشی بدون محدودیت
زاویه: منطبق با شیب سقف سوله یا شیروانی
روش نصب: اتصال به ورق ساندویچ پنل و پرلین زیرین توسط پیچ سرمته

قابلیتهای ویژه این محصول:

1. باتوجه به صرفه اقتصادی سازه خورشیدی و سهولت نصب درنظر گرفته شده ، در مدت طول عمر سیستم خورشیدی نسبت به زاویه ایده¬آل تا حدودی افت راندمان وجود خواهد داشت . این طرح مناسب شیب رو به جنوب می¬باشد و برای شیب رو به شمال توجیه اقتصادی ندارد.
2. استراکچر بسیار سبک جهت نصب برروی شیروانی های ضعیف .
3. طرح مطابق با استاندارد های روز دنیا
4. نصب فوق العاده راحت که موجب صرفه جویی در هزینه های نصب خواهد شد چراکه سازه خورشیدی منطبق بر سقف خواهد بود و نیاز به دقتهای ویژه جهت ایجاد سازه با یک شیب خاص نیست .
5. با بررسی انجام شده در نرم افزارهای تعیین توان خروجی، اقتصادی ترین طرح خواهد بود ( بسته به موقعیت سازه و شیب سقف سازه موجود )
6. با طرح اراءه شده قطعات سازه خمکاری شده در موقعیت پرلین¬ها روی سقف قرار گرفته و با حداقل دو پیچ سرمته به ورق ساندویچ سقف و پرلین متصل میشود
7. فاصله نبشی نشیمن ریلهای طرح پنل قاءم در جهت عرضی برابر است با فاصله پرلینهای سقف، که معمولا حدود 1 متر می¬باشد درصورتی که طول پانل کمتر از 2 متر باشد طرح پنل عمودی قابل اراءه است و برای پانل با طول بیش از 2 متر (550W ) تنها طرح پانل افقی قابل اراءه است.
8. در طرح پنل افقی باتوجه به عمود بودن ریلها به راستای پرلین ها محدودیت فاصله نشیمن ریلها وجود نداشته و ریلها با فاصله مطلوب از یکدیگر قابل نصب می¬باشد.
9. طرح سوراخ اوال روی نبشی نشیمن ، منجر به قابلیت رگلاژ ریل برای ریل خواهد شد.